side

معاینه فنی نقش به روش MBTI

تعداد جلسات : ۶ جلسه
ساعات هر جلسه : دو ساعت
روزهای برگزاری : یک روز در هفته (یکشنبه) - ساعت ۱۶ تا ۱۸
مدت دوره : یک ماه و نیم
توضیحات :

هدف اصلی مجموعه ی این جلسات ، یادگیری اصول پایه ی تیپ شناسی شخصیت به روش MBTI  و کاربرد آن در به ثمر نشستن نقش ( از تولید تا اجرای آن ) می باشد.

MBTI یکی از معتبرترین و پرکاربردترین الگوهای تیپ شناسی شخصیت در دنیاست. در جهان MBTI می کوشیم با رویکرد پدیدار شناسانه نقش را کشف و احیا کنیم ( در مقام نویسنده ، کارگردان و بازیگر ).

" معاینه فنی نقش ، سکانس جاافتاده ی آموزش " ، روشی منحصر به فرد در رسیدن به نقش و میان بری برای شناخت کاراکترهای نمایشی ست . در این دوره ، یادمی گیریم با ترجیحات خودشناسی ، به مثابه اجزای مختلف کاراکتر برخورد کرده و در جهان نقش ها ، با کنار هم گذاشتن اجزاء ، کاراکتر موردنظر خود را تولید ، انتخاب و اجرا کنیم.

شیوه ی اجرای این جلسات ، گفتگو محور است و با ایجاد چالش هایی به بررسی تفاوت ها و ایجاد زبان مشترک می پردازد تا الگویی برای شناخت تفاوت ها و مدیریت تعارض باشد. با این ابزار میان بری چندگانه می زنیم به لایه های درونی خود ، نقش و دیگران.

در پایان هر جلسه هم جهت تمرین گروهی ، فیلم ، نمایش نامه ( کلاسیک و جدید ) و یا فیم نامه ای ، معرفی و جهت تحلیل و بررسی در جلسه ی آینده به هنرجویان واگذار می گردد .        اساتید
Responsive imageside