side

مستند سازی

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه
ساعات هر جلسه : ۲ ساعت
روزهای برگزاری :
مدت دوره :
توضیحات :

در این کارگاه علاوه بر  آشنایی  با پیش نیازهای  مستندسازی برای  چگونگی روبرو شدن با سوژه  و چگونگی پرورش ایده   بنا با مشارکت هنرجوها  درباره ایده های مستند آنها  صحبت می شود و تلاش می شود تا پایان این دوره طرحها  هنرجوها در مسیر تولید قرار بگیرد واما سر فصلهایی که در کلاس مطرح می شود :

  • آنچه یک مستندساز در مقابل سوژه اش باید انجام دهد
  • کشف جایگاه مستند ساز در مقابل واقعیت و حقیقت
  • لازمه های جذاب تعریف کردن واقعیت در سینمای مستند
  • چرا مستند می سازیم ؟


اساتید
Responsive imageside