side

تحلیل و درک فیلم

تعداد جلسات : ۱۲ جلسه
ساعات هر جلسه : ۴ ساعت
روزهای برگزاری : یک روز در هفته - سه شنبه
مدت دوره : سه ماه
توضیحات :

موضوع این دوره: فانتزی و خیالپردازی در سینما

در سال هایی که سینمای ایران مدام در واقعیت درجا می زند، ارزش و جادوی خیال و خل بازی های خیال انگیز که یکی از سرچشمه‌های اصلی پیدایش روایت سینمایی بوده، کم کم دارد از یاد و ذهن ما می پرد. این دوره به هر گوشه و کنار تصویرهای خیال در سینما سرک می کشد: از ژانرهای سینمایی که از پایه و اساس به تخیل وابسته اند (مانند سینمای وحشت، علمی-خیالی و موزیکال) تا زیرژانرهایی که لحن و فضای رویاگون دارند (مانند کمدی رمانتیک، انیمیشن، ماجرایی و اکشن) تا قالب هایی که بسیار جذاب و درگیرکننده اند اما به طور مشخص یک ژانر خلق نمی کنند.
اساتید
Responsive imageside