side

تاریخ تحلیل هنر (ژئو آرت)

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه
ساعات هر جلسه : ۲ ساعت
روزهای برگزاری : یک روز در هفته
مدت دوره : ۶ ترم ۳ ماهه
توضیحات :

تاریخهای هنر متعددی در دنیا تدریس می شوند که مهم ترین آنها تاریخ هنرارناسن، گامبریج و گاردنر است. با این حال وقتی این کتاب ها را ورق می زنید کمتر نشانی از جزئیات وظرایف فرهنگ و هنر اقصی نقاط جهان می یابید.
در حالی که تاریخ، بدون جزییات وشناخت جغرافیای هر منطقه، همواره ناقص وناگفتنی باقی می ماند.اطلس هنر جاناونینز از این آسیب مستثنی است. او تاریخ هنر  را از منظر جغرافیا و روابط اقلیمیبررسی کرده و جزییات شیرین ومهمی را از زندگی فرهنگی و اجتماعی مردمان گوناگون بیانکرده است. در کلاس های تاریخ تحلیلی هنر با نگاهی مدرن و معاصر تلاش شده است تا به فرهنگ،هنر و آیین های اقوام مختلف وارد شویم و به تحلیل  بررسی سازوکارهای هنری گوشه گوشه جهانبپردازیم. از سوی دیگر، تاریخ هنر بدون دیدن مثال هایتصویری، نه تنها در یاد نمیماند، بلکه سرد، خشک و بی مزه به نظر می رسد. در هر کلاس تاریخ تحلیلی هنر، درکنار معرفی منابع گوناگون مرتبط با بحث هر جلسه، حدود دویست و پنجاه اسلاید ارائهخواهد شد و هنرجویان می توانند مباحث مطح شده را از میان این تصاویر به شکلی ملموسو جذاب، درک و دریافت کنند. در این کلاس ها هنرجویان با یکدیگر وارد بحث و گفت وگو شده و تحلیل ها و برداشت های خود را از موضوع مورد بحث ارائه می کنند. بدینترتیب پای تحلیل ها و نگاه های تازه به میان کشیده شده و دریچه های جدیدی از تفکروبینش فلسفی و هنری بر روی هنرجویان گشوده می شود. کلاس های تاریخ تحلیلی هنربرای علاقمندان ورود به دانشگاه های هنری اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترینیز بسیار مفید و قابل استفاده خواهد بود.

 

برای ثبت نام و حضور در این کارگاه آموزشی باید حتما در سایت موسسه کارنامه عضو شوید. لطفا ابتدا مراحل عضویت در سایت کارنامه را طی کرده و سپس اقدام به رزرو برای حضور در این کارگاه کنید.

لازم به ذکر است تمامی مراحل ثبت نام در کارگاه های آموزشی موسسه کارنامه به صورت اینترنتی انجام خواهد شد. لطفا حتما در مرحله عضویت ایمیل و شماره تلفن همراه فعال و معتبر استفاده شود.

با تشکر

موسسه فرهنگی هنری کارنامه

Responsive image


side