side
کارگاه یک روزه بازیگری
Responsive image

کارگاه مراحل بازیگری خارج از ایران - از تست تا اجرا

مدرس: پریسا بینات
تعداد جلسات : ۱
ساعات هر جلسه : ۳ ساعت
روزهای برگزاری : یک روز در هفته (پنجشنبه) - ساعت ۱۰ تا ۱۳
مدت دوره : یک روز
توضیحات :

تاریخ برگزاری پنجشنبه ۱۴ آذرماه

در این ورکشاپ هنرجویان با چگونگی تهیه رزومه بازیگری, انواع مختلف تستهای بازیگری, اطلاعاتی در مورد انتخاب بازیگرو نحوه شکل گرفتن یک اجرا و قوانین و شرایط آن وهمچنین اشنایی دانشجویان با اصطلاحات تکنیکی درتمرین و صحنه و اجرا برگزار خواهد شد. در انتها هنرجویان با ارائه و اجرای مونولوگ آنچه که درکارگاه آموخته اند را به صورت عملی تجربه خواهند کرد. مطالب و تکنیک هایی  که دراین کارگاه آموزش داده میشود برای هنرجویان  در همه سطوح  به ویژه دانشجویانی که علاقه مند به تجربه بازیگری در خارج از ایران هستند بسیار مفید می باشد.


کارگاه های مربوط به این خبر
Responsive image
side