side

کارگاه بازیگری - شخصیت سازی

تعداد جلسات : ۶ جلسه
ساعات هر جلسه : ۶ ساعت
روزهای برگزاری : ۶ روز
مدت دوره : یک هفته - از پنجم تا دهم فروردین ۱۴۰۲
توضیحات :

اگر فرض بگیریم شخصیت‌سازی همان بستنی باشد که تا حالا نخوردیم، مثل همه چیزهایی که در کودکی آرزو داشتیم و برای آنها تلاش می کردیم، شاید بتوانیم ساده تر با مقوله شخصیت سازی برخورد کنیم.
هر درسی که در شخصیت سازی باید یاد بگیریم در زندگی عادی ما جریان دارد. کافیست نگاهش کنیم و معنی آن را درک کرده و گاهی هم برای اضافه شدن به تجربه های شخصی خود تلاش کنیم.
در ضمن بهتر است یاد بگیریم این تجربیات را به زبان خودمان ترجمه کنیم. ترجمه واقعیت‌های زندگی به زبان «منِ بازیگر»، من را از بقیه متمایز کرده و تبدیل به بازیگری متفاوتی می کند.

این کارگاه بازیگری سه هدف را دنبال می کند:
پرسشگر شدن بیشتر هنرجویان
چگونگی استفاده از پرسشگری برای بازیگر و همچنان عمل‌گرا ماندن بازیگر
آموزش «چگونه تمرین کردن» بازیگر برای رسیدن به شخصیت

در این کارگاه تاکید بر «آگاهی بازیگر» خواهد بود. بازیگری که از احساسات و قوانین خود آگاهی کامل دارد و می تواند با منطق و برنامه ریزی از ابزارهایی که در ورکشاپ ارائه می شود استفاده کند تا روی صحنه آن چه را می خواهد به نمایش بگذارد.

در این دوره می‌آموزیم:
چگونه از اطلاعات متن برای شخصیت سازی استفاده کنیم؟
تخیل چه نقشی در شخصیت سازی دارد؟
چگونه تخیل شخصیت را در بدن خود نمایان کنیم؟

روز پنجم ورکشاپ یک "تمرین-اجرا" خواهیم داشت که حضور تماشاگر و تاثیر آن روی بازیگر را تجربه کنیم.
این "تمرین-اجرا" ضمن هدفمند کردن هنرجو در طول ورکشاپ ذهن هنرجو را از ایجاد انتظار غیر واقعی از خود (ایده‌آل گرایی) که منجر به بی انگیزگی و ترک این حرفه می شود دور می کند.

هنوز می شود تغییر کرد
آماده یادگیری هستم
مسئول پیشرفت من، خود من هستم


اساتید
Responsive image


Responsive image


logo-samandehi side