side

سینماتوگرافی

تعداد جلسات : ۳۰ جلسه
ساعات هر جلسه : ۳ ساعت
روزهای برگزاری : یک روز در هفته
مدت دوره : ۹ ماه
توضیحات :

آموزش فیلمبرداری و تصویربرداری سینمایی و تلویزیونی

نوشتن با تصویر:

ابزارهای مفهومی سینماتوگرافی و انواع نما

۱- کادر
۲- فریم
۳- رنگ
۴- بافت
۵- حرکت
۶- استقرار
۷- زاویه

زبان سینما:

۱- ترجمان سه بعدی
۲- استاتیک فریم
۳- فیلمبرداری برای مونتاژ
۴- قاعده و قوانین طراحی بصری
۵- ترکیب بندی

شناخت کامل اجزای مختلف دوربین فیلمبرداری و تفاوت در سه مرحله از مقدماتی تا پیشرفته

شناخت تکنیک های مختلف نورپردازی 

ترکیب بندی لنزها و یادگیری تفاوت لنزهای مختلف تصویربرداری

حرکت دوربین و سینمای میزانسن

یادگیری کاربرد عملی دوربین و تمرین کاربردی با ابزاراساتید
Responsive imagelogo-samandehi side