side

داستان نویسی - امیرحسن چهلتن

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه
ساعات هر جلسه :
روزهای برگزاری : یک روز در هفته
مدت دوره : سه ماه
توضیحات :

در این کلاس علاوه بر تدریس اصول و مقدمات داستانگویی که ژانرھای داستان کوتاه و رمان را در بر می گیرد، در ھر جلسه قسمتی از وقت کلاس به کار کارگاھی اختصاص خواھد داشت. مطالبی که در کلاس مطرح خواھد شد به این شرح است: ـ تاریخچه کوتاھی از پیدایش انواع ادبیات داستانی با تکیه بر داستان کوتاه و رمان مدرن و تفاوت ھای اساسی آن با حکایت ھای کلاسیک در ادبیات فارسی و داستان ھای منظوم. ـ انواع داستان کوتاه(با استناد به چند داستان معاصر فارسی)، اھمیت زبان و مراتب آن، پلات، ساختار، شخصیت پردازی، روایت خطی و غیر خطی، عنصر تعلیق، راوی کودک، تفاوت ھای اساسی ادبیات واقعیت گریز(بازاری) و ادبیات تعبیری، رابطه دو سویه ادبیات و سینما. در کار کارگاھی ھنرجویان داستانھای خود را می خوانند و جنبه ھای مختلف آن با ھدایت استاد به بحث عمومی گذاشته خواھد شد و داستان بر اساس پیشنھادھای جدید درباره نویسی خواھد شد.

 

برای ثبت نام و حضور در این کارگاه آموزشی باید حتما در سایت موسسه کارنامه عضو شوید. لطفا ابتدا مراحل عضویت در سایت کارنامه را طی کرده و سپس اقدام به رزرو برای حضور در این کارگاه کنید.

لازم به ذکر است تمامی مراحل ثبت نام در کارگاه های آموزشی موسسه کارنامه به صورت اینترنتی انجام خواهد شد. لطفا حتما در مرحله عضویت ایمیل و شماره تلفن همراه فعال و معتبر استفاده شود.

با تشکر

موسسه فرهنگی هنری کارنامه

 اساتید
Responsive imagelogo-samandehi side