side

کارگردانی تئاتر

تعداد جلسات : ۱۰ جلسه
ساعات هر جلسه : ۳ ساعت
روزهای برگزاری : یک روز در هفته
مدت دوره : دو ترم
توضیحات :

(مَلات اولیه برای ساختن اجرا)

-نسبت تئاتر و کارگردان

-راه‌های رسیدن به اجرا

-خوانش متن -استخراج کنش‌ها و هدایت بازیگر

-نمود جسمانی کنش‌ها در صحنه

-عبور از متن و کشف روزنه‌های اجرا

-قراردادهای اجرایی -رابطه مکان و اجرا -میزانسن به مثابه اندیشه

-تماشاگر فعال در وجود کارگردان

در دوره های مقدماتی ۱ و ۲ ساختن اجرا بر اساس نمایشنامه آموزش داده می‌شود.

خوانش متن توسط کارگردان و تاثیر آن بر روند هدایت بازیگر، همچنین چگونگی زایش ایده‌ اجرا بر اساس نمایشنامه و گسترش آن در پیکره اجرا از طریق تمرینات کارگاهی به آزمایش و تجربه گذاشته می‌شود.

پذیرش هنرجو از طریق انجام مصاحبه آنلاین خواهد بود

-در دوره اول هنرجویان مبانی را با دو متن پیشنهادی مدرس(یک نمایشنامه کلاسیک و یک نمایشنامه مدرن) تجربه خواهند کرد.

در دوره دوم هنرجویان با متون انتخابی خودشان مبانی آموزشی را به آزمایش می‌گذارند.

توجه: این کارگاه بصورت حضوری برگزار می شود و فقط مصاحبه ورودی آنلاین خواهد بوداساتید
Responsive imagelogo-samandehi side